Disclaimer

  1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer voor scireservices.nl

Scire Services V.O.F. (Kamer van Koophandel: 58556222), hierna te noemen Scire Services, verleent u hierbij toegang tot scireservices.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Scire Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Scire Services spant zich in om de inhoud van scireservices.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op scireservices.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Scire Services.

In het bijzonder zijn alle prijzen op scireservices.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op scireservices.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Scire Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd